Dofinansowanie – Program KLUB

1 lipca 2022

Miło nam poinformować, że nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym UKS Top Dance po raz pierwszy uzyska dofinansowanie na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży z Rządowego Programu KLUB. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.  W ramach projektu zostaną dofinansowane zajęcia taneczne klubu oraz wszyscy uczestnicy wezmą udział w Ogólnopolskim Badaniu ogólnorozwojowym a wyniki badań zostaną wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.  

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe.