DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KLUB

13 lipca 2023

Miło nam poinformować, że również w 2023 nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym UKS Top Dance po raz kolejny uzyskał dofinansowanie na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży z Rządowego Programu KLUB. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.  W ramach projektu zostaną dofinansowane zajęcia taneczne klubu prowadzone przez trenerów i instruktorów klubu oraz wszyscy uczestnicy wezmą udział w Ogólnopolskim Badaniu ogólnorozwojowym a wyniki badań zostaną wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.  

Pierwsze badania już są za nami.

Testy sprawności w ramach Sportowych Talentów zawierają następujące próby:

  1. Bieg 10x5m
  2. Beep-test
  3. Podpór leżąc przodem na przedramionach („deska”)

Cieszymy się że tak dużo naszych młodych zawodników wzięło udział i osiągneli super wyniki!

Rekord klubowy Beep Testu – to 99 odcinków wśród chłopaków i 60 odcinków wśród dziewczyn. Natomiast najdłużej deskę utrzymał ośmiolatek – ponad 11 minut.

Bardzo dziękujemy za dofinansowanie w ramach programu KLUB Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe. 

Historia Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902, 2021 r. – 5172. W 2022 dzięki zwiększonemu budżetowi wsparciem objęta została rekordowa liczba 5776 klubów.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.